Tennarmbandets historia

Tennarmbandets historia

Fynd av tenntrådsarbeten har gjorts från cirka 1000-talet e. Kr i Gråträsk, Piteå Kommun. Tenntrådsbroderier är ett gammalt samiskt konsthantverk för att smycka klädesplagg och renseldon. I andra delar av världen har tråd av guld. silver koppar och brons använts för att smycka klädesplagg det är dock endast i Norden som tenntrådskonst använts.

Tenntråden tillverkades genom att smälta tennet och sedan dra tenntråden genom horn med hål i, från grövre till tunnare, den spunna tenntråden spinns med en liten slända kring en annan tråd, de kvinnor som var skickligast på tenntrådstillverkning och -broderande var högt ansedda. Idag finns färdig tenntråd att köpa.

Mellan 1850 och 1900 försvann tenntrådsbroderierna i stort sett helt och hållit till följd av den læstadianska väckelserörelsen, som ”fördömde” sådan utstyrsel. Tenntrådsslöjden återupplivades i början av 1900-talet speciellt genom Andreas Wilks (1884-1953) från Dikanäs. Andreas var en viktig person inom den samiska tenntrådsslöjden. Då han i början av 1900-talet ”återuppväckte” konsten att tillverka och brodera med tenntråd. År 1905 fann Andreas i sin mors gamla tenntrådsverktyg och började experimentera. Till slut lyckades han både dra och spinna tenntråd. Andreas ledde oräkneliga kurser över hela det samiska området under åren 1925–1951. Hustrun Syrene blev även hon en skicklig tenntrådsslöjdare, liksom Andreas Wilks bror Lars och dennes hustru Sanna (syster till Syrene). Kunskapen om tenntrådsslöjden spreds på nytt och återupptogs och är idag åter är ett utvecklat konsthantverk bland samerna.

På 1970-talet var intresset för hemslöjd i Sverige stort och bildningsförbunden hade väldigt bra ekonomi. En del samiska slöjdare höll kurser och tenntrådstekniken spreds utanför den samiska kulturen. Det var också omkring den här tiden det började att göras armband med tenntrådsbroderi tidigare återfanns tennbroderiet mestadels på barmkläden, bälten och renens seldon.

Ett traditionellt samiskt tennarmband är gjort av handgarvat renskinn och med tenntrådsbroderi.

De flesta tennarmband idag utanför den samiska kulturen görs av maskinellt garvade renskinn, garvningsmetoderna varierar mellan vegetabiliskt garvat och kromgarvat. Armbanden har flätor av tenntråd som sys fast.

I vår webbshop finns broderade tennarmband på handgarvat renskinn av samiska slöjdare och av icke samiska slöjdare samt tennarmband med tenntrådsflätor på vegetabiliskt garvat renskinn. Ett broderat tennarmband på handgarvat renskinn tar åtskilliga fler timmar att göra.

Tennarmbandets historia
#tennarmband #pewterbracelet #tenntrådsarmband #madeinsweden #hantverkfrånnorrbotten #norrbotten

Liknande inlägg