Köpvillkor


Köpvillkor och säkerhet

Dessa villkor gäller för Shop in Lapland C&G AB (nedan kallat Shop in Lapland) och produkter som säljs genom företagets e-handelsplats www.shopinlapland.com

1. Företagsuppgifter
Juridiskt namn: Shop in Lapland C&G AB
Organisationsnummer: 559083-8933
Adress: Shop in Lapland C&G AB, Citronvägen 13C, 961 48 Boden
Besöks- och returadress: Shop in Lapland C&G AB, Rutviksvägen 40, 954 33 Gammelstad

2. Kontaktinformation
Kundtjänst öppet vardagar 10-16. Telefon 070-690 58 09 (butik), 070-333 58 09 (Gunilla Burman, VD)
E-post: info@shopinlapland.com

3. Tillgänglighet och responstid
Frågor gällande ångerrätt, reklamationer, garantier samt köp och beställning besvaras av vår kundtjänst senast 48 timmar från att förfrågningen mottagits. Om frågan inte kan besvaras inom 48 timmar meddelar vi dig som konsument orsaken till fördröjningen samt när frågan kommer att besvaras.

4. Köpvillkor
Betalsätt inom Sverige: Swish, Klarna, Kortbetalning via Stripe
Betalsätt utanför Sverige: Paypal, Kortbetalning via Stripe

Köpvillkor vid fakturaköp enligt Klarna.

Leveranssätt
Tennarmband och liknande mindre produkter skickas med Postnord, övriga produkter skickas med DHL enligt följande:
Till privatpersoner skickas godset till DHL´s utlämningsställe i närheten av bostaden. Till företag levereras godset direkt till företaget. Leverans av beställda varor/konstverk sker inom det antal dagar/veckor som står angivet vid respektive produkt. När du handlar godkänner du också det leveranssätt vi valt för din vara/dina sammanlagda varor där även totalvikt och totala värdet på försändelsen avgör vilken typ av leverans det blir.

Outlösta paket
Hämtas inte ett paket ut från Postnords/DHL´s utlämningsställe debiteras fraktkostnaden samt en administrativ avgift på 185 kr. Att inte lösa ut försändelsen är alltså inte ett sätt att utnyttja ångerrätt.

5. Följa rekommendationer
Shop in Lapland förbinder sig att följa de allmänna rekommendationer som konsumentmyndigheten i respektive land i Norden utfärdar (Konsumentverket i Sverige). https://www.hallakonsument.se/lagar/e-handelslagen/
Shop in Lapland förbinder sig också att följa de utslag i specifika kundärenden som utfärdats av opartiska myndigheter i respektive land (Allmänna reklamationsnämnden i Sverige). http://www.arn.se/

6. Försäljning till minderåriga
Shop in Lapland säljer inte produkter till minderåriga (under 18 år) utan målsmans tillåtelse.

7. Produktens egenskaper
Shop in Lapland informerar konsumenten om produkternas egenskaper. Produktens egenskaper och pris är tydligt beskrivna och finns tillgängliga innan det att köpet slutförts på webbplatsen. Det framgår också tydligt i de fall varan inte kan användas i något land som Shop in Lapland har för avsikt att sälja till.

8. Prisinformation
Priset visas inklusive alla kostnader och avgifter som direkt kan hänföras till produkten. Kostnader som inte kan hänföras till den enskilda produkten räknas inte in i priset per produkt (t ex frakt). Produktpriset är för Shop in Lapland bindande, såvida inte konsumenten insåg eller borde ha insett att prisuppgiften var orimlig eller felaktig.

9. Total kostnad
Eventuella extra kostnader utöver varans pris såsom t ex frakt eller betalavgifter framgår. Före avslutat köp framgår totalpriset. Totalpriset inkluderar alla fraktkostnader, betalavgifter och andra kostnader som inte direkt kan hänföras till produkten.

10. Leveranstid
Vid köptillfället informeras konsumenten om förväntad leveranstid för varje produkt från det att beställningen gjorts. I de fall då Shop in Lapland inte kan leverera det som beställts inom förväntad leveranstid informerar Shop in Lapland omgående konsumenten om ny leveranstid, samt klargör anledningen till förseningen. Om inte annat avtalas skall leverans av produkten ske senast inom 30 dagar efter beställningen. Om Shop in Lapland inte levererar varan i tid har konsumenten rätt enligt den svenska konsumentköpslagen att;

 • Häva köpet
 • Hålla fast vid köpet och kräva att Shop in Lapland fullgör köpet. I undantagsfall kan det finnas hinder som gör att Shop in Lapland inte behöver fullfölja affären
 • Häva köpet om dröjsmålskostnaden är av väsentlig betydelse för konsumenten
 • Hålla inne en del av betalningen
 • Kräva skadestånd från Shop in Lapland för kostnader som orsakats av dröjsmålet, såvida Shop in Lapland inte kan visa att dröjsmålet låg utanför deras kontroll.

11. Ångerrätt
Shop in Lapland följer vid försäljning till privatpersoner de regler för ångerrätt och återbetalning som gäller i Sverige (om inget annat avtalats):

Ångerrätten för konsumenten är 30 dagar och räknas från den dag vi levererar varan från oss.

Shop in Lapland informerar alltid konsumenten om ångerrätten.
Konsumenten har rätt att själv välja kontaktväg för meddelande om att denne ångrar köpet.

Ångerrätten gäller inte

 • Vid avtal om kundspecifikt anpassade produkter och livsmedel
 • Då produkten på grund av beskaffenhet inte kan återlämnas
 • Om förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avser även teknisk plombering

12. Återbetalning
Om köpet hävs innan den dag då ångerfristen utgått har konsumenten rätt att återfå hela beloppet för köpet av produkten.

 • Återbetalningen gäller samtliga tjänster och kostnader som konsumenten avtalat om i anslutning till köpet (gäller ej returkostnaden)
 • Återbetalning sker senast 30 dagar efter att Shop in Lapland mottagit produkten i retur.
 • Returkostnad till följd av ångerrätten (frakt och övriga avgifter t ex tull för att skicka tillbaka varan till Shop in Lapland) skall betalas av konsumenten.

13. Reklamation/Fel på varan
Shop in Lapland följer Svenska regler gällande reklamationer vilket innebär 3 års reklamationsrätt.

 • Konsumenten har rätt att häva köpet av en produkt om produktens egenskaper ej överensstämmer med det som avtalats.

14. Transportskada

Konsumenten skall ej krävas att stå för kostnader som orsakats av transportskador när det är Shop in Lapland som skickat produkten.

 • Om konsumenten skall returnera en produkt skall Shop in Lapland vid behov informera om hur produkten skall förpackas.
 • Om konsumenten helt uppenbart låtit bli att följa anvisningar eller paketerat produkterna på ett felaktigt sätt, är det möjligt för Shop in Lapland att kräva ersättning.
 • Vid bristfällig emballering kan inte den som skickar produkten kräva ersättning vid transportskada.

Transportskadade produkter skall reklameras senast 5 dagar efter leverans av den part som mottagit produkten och meddela den andra parten i de fall ersättning kräves.

15. Returkostnader

 • Konsumenten skall betala eventuella returkostnader i de fall konsumenten utnyttjar ångerrätten
 • Shop in Lapland skall betala eventuella returkostnader för retur av reklamerad produkt

16. Elektronisk marknadsföring
All marknadsföring riktad mot konsumenter utformas på ett tydligt och begripligt sätt och är inte bristfällig eller vilseledande.

För att skicka elektronisk marknadsföring (e-post) till konsument krävs ett aktivt samtycke på förhand, innan Shop in Lapland skickar reklam.

Konsumentens samtycke skall vara aktivt, frivilligt, uttryckligt och informerat:

 • Samtycket skall vara aktivt utfört av konsumenten och kan inte bindas genom passivitet, t ex genom att godkännanderutan är ifylld på förhand.
 • Shop in Lapland använder e-post för marknadsföringen som berör de produkter vi har i vår butik samt de aktiviteter vi utför i vår fysiska butik.
 • Shop in Lapland uppmanar eller belönar inte konsumenterna för att vidarebefordra reklam eller “tipsa” andra konsumenter om Shop in Laplands verksamhet.

Våra E-postmeddelanden kan identifieras som marknadsföring redan innan konsumenten öppnat meddelandet.

All form av elektronisk reklam innehåller en lättförståelig vägledning om hur konsumenten på ett enkelt sätt och kostnadsfritt motsätter sig framtida reklam. Konsumenten får en bekräftelse om t ex avregistrering av nyhetsbrev genomförts.

All marknadsföring utformas och presenteras på ett sätt som gör att det tydligt framgår för konsumenten att det är marknadsföring.

Om en specifik kampanj bara gäller under en begränsad tid framgår detta tydligt.

Innehavaren av Shop in Lapland är som utgångspunkt ansvarig för marknadsföringen på Shop in Laplands webbplats.

17. Överföring av personuppgifter
Shop in Lapland hanterar överföring av personuppgifter på ett sådant sätt att det för utomstående är omöjligt eller högst osannolikt att ta del av den.

18. Hantering av personuppgifter

SEKRETESSPOLICY
När du besöker ShopinLapland.com samlar vi in information om alla besök på vår webbplats.  Vi använder denna information för att förbättra din användarupplevelse och för att understödja vår marknadsföring.

Här kan du läsa om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar denna information, vad vi gör med den, vem som har tillgång till den och hur du kan kontakta oss gällande vår sekretesspolicy.

Insamling av kunders personuppgifter på ShopinLapland.com sker inom ramen för gällande lagstiftning och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

För att skapa en bättre upplevelse för dig använder vi i det sammanhanget olika analysverktyg som Google Analytics, som hjälper oss att samla in statistik om hur ShopinLapland.com används.

ShopinLapland.com samlar in uppgifter från användarna genom fyra källor.

 • Genom besök på vår webbplats Till exempel land, besökta sidor, kategorier och produkter du tittat på, interaktion/klick och sökningar.
 • Genom köp, t.ex. demografiska uppgifter, mejladress, betalningsinformation, varor, beställningssumma, rabattnivå, varumärken och frekvens. Även skickade transaktionsmejl, t.ex. bekräftelse om beställning, leverans eller återbetalning.
 • Genom användare som lämnar uppgifter om sig själva.

Ändamålet att samla in uppgifter betjänar olika områden:

 • Skyldigheter. För att uppfylla våra skyldigheter mot dig som kund eller användare av vår service – som köp, fakturering och kundservice.
 • Kundservice. För att kunna hantera kundservice via mejl, sociala medier eller telefon. För att svara på frågor angående din beställning eller tidigare beställningar, korrigera fel och att vägleda dig som kund.
 • Marknadsföring. För att visa inspiration, produkterbjudanden och personliga rekommendationer via webb, mejl och annonsering hos tredje part.
 • Kundupplevelse. För att förbättra kundernas upplevelse av att interagera med ShopinLapland, som att göra din upplevelse på ShopinLapland.com personlig, utveckla nya funktioner, tjänster och produkter. Detta omfattar också att administrera, skydda, driva och bibehålla vår webbplats, att administrera och säkra system, att följa samlad statistik om användning och köp på webbplatsen och för att förbättra kunskapen om våra kunders preferenser.
 • Bedrägeri och risk. För att förhindra bedrägeri och göra riskbedömning.
 • Lagstiftning. För att följa gällande lagstiftning.