Sekretesspolicy (CA)


Den här sekretesspolicyn ändrades senast den 16 Mars, 2024, kontrollerades senast den 16 Mars, 2024 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Kanada.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://www.shopinlapland.com. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte och kategorier av data

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

3. How we respond to Do Not Track signals & Global Privacy Control

Vår webbplats svarar inte på och har inte stöd för DNT-huvudförfrågningsfältet (Do Not Track).

4. Cookies

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår cookiepolicy på vår Cookie Policy (CA) webbsida. 

Vi har ingått ett databehandlingsavtal med Google.

Google får inte använda uppgifterna för andra Google-tjänster.

Vi blockerar uppgifter om fullständiga IP-adresser.

5. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

6. Tredje parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

8. Tillgång till och redigering av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Se till att alltid tydligt ange vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person. Vi kommer att tillhandahålla den begärda informationen endast efter att ha mottagit en verifierbar konsumentförfrågan. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan.

8.1 Du har följande rättigheter när det gäller dina personuppgifter

 1. Du kan lämna in en begäran om tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig.
 2. Du kan begära en översikt, i ett allmänt använt format, över de uppgifter som vi behandlar om dig.
 3. Du kan begära att uppgifterna korrigeras eller raderas om de är felaktiga eller inte eller inte längre är relevanta. Vid behov ska de ändrade uppgifterna överföras till tredje part som har tillgång till uppgifterna i fråga.
 4. Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst, med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga begränsningar och rimlig varsel. Du kommer att informeras om konsekvenserna av ett sådant återkallande.
 5. Du har rätt att vända dig till vår organisation och, om problemet inte löses, till Office of the Privacy Commissioner of Canada om du vill ifrågasätta en bristande efterlevnad av PIPEDA.
 6. Vi ska ge tillgång till personlig information i ett alternativt format till en person med sensorisk funktionsnedsättning som har rätt till tillgång till personlig information enligt PIPEDA och som begär att den ska överföras i det alternativa formatet om (a) en version av informationen redan finns i det formatet, eller (b) omvandlingen till det formatet är rimlig och nödvändig för att personen ska kunna utöva sina rättigheter. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

9. Underåriga

Vår webbplats är inte utformad för att locka barn och det är inte vår avsikt att samla in personuppgifter från barn som inte har uppnått åldern för samtycke i det land där de bor. Vi ber därför att barn under myndighetsåldern inte lämnar några personuppgifter till oss.

10. Kontaktuppgifter

Shop in Lapland C&G AB
Stationsgatan 10,
SE-961 61 Boden
Sverige
Webbplats: https://www.shopinlapland.com
E-post: info@shopinlapland.com

11. Data Requests

För de vanligaste förfrågningarna erbjuder vi dig också möjligheten att använda vårt formulär för dataförfrågning

×

Vi har utsett en kontaktperson för organisationens policyer och praxis och till vilken klagomål eller förfrågningar kan vidarebefordras:
Gunilla Burman
info@shopinlapland.com

Bilaga

Google Analytics for WooCommerce

Genom att använda det här tillägget kan du lagra personuppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om vilken data som samlas in av Google och vad du kanske vill inkludera i din integritetspolicy.

#privacy-settings-accordion-block-woocommerce-google-analytics-integration .privacy-settings-accordion-actions { display: none }

Stripe

Genom att använda detta tillägg kan du lagra personliga uppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om hur detta fungerar, inklusive vad du kanske vill inkludera i din integritetspolicy.

Klarna Payments for WooCommerce

När du lägger en beställning i butiken med Klarna Payments som den valda betalningsmetoden skickas information om din beställning (namn, pris, mängd, SKU) till Klarna tillsammans med din leverans- och fakturaadress. Klarna svarar med ett unikt transaktions-ID. Detta ID sparas sen tillsammans med din beställning i WooCommerce för framtida referenser.

WooCommerce

Detta provspråk omfattar grunderna kring vilka personuppgifter som din butik samlar in, lagrar och delar, samt vilka som kan få tillgång till dessa uppgifter. Beroende på vilka inställningar som är aktiverade och vilka andra tillägg som används, varierar den specifika information som delas av din butik. Vi rekommenderar att rådfråga en advokat när du bestämmer vilken information som ska omfattas och beskrivas i din integritetspolicy.

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

Vad vi samlar in och lagrar

Medan du besöker vår webbplats, kommer vi att spåra:

 • Produkter som du har visat: vi använder detta för att exempelvis visa dig produkter som du nyligen har tittat på.
 • Platsinformation, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål såsom momsberäkning och fraktkostnader
 • Leveransadress: vi ber dig ange detta så att vi, till exempel, kan beräkna frakt innan du beställer, och skicka dig beställningen!

Vi använder också cookies för att hålla reda på varukorgens innehåll medan du använder vår webbplats.

Obs: du kan behöva beskriva din cookie-policy mer utförligt, och länka till det avsnittet här.

När du köper från oss, ber vi dig att ge oss information som innefattar ditt namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkortsuppgifter/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation såsom användarnamn och lösenord. Vi använder denna information för syften, såsom att:

 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina frågor, inklusive återköp och klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Konfigurera ditt konto för vår butik
 • Följa lagliga krav vi har, såsom momsberäkning
 • Förbättra vår butikserbjudanden
 • Skicka dig marknadsföringsmeddelanden, om du väljer att ta emot dem

Om du skapar ett konto kommer vi att lagra ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, vilket kommer användas för att fylla i dina uppgifter i kassan för framtida beställningar.

Generellt lagrar vi bara information om dig så länge vi behöver informationen för de ändamål vilka vi samlar in och använder den, och så länge vi inte är juridiskt skyldiga att lagra den. Till exempel kommer vi att lagra beställningsinformation för gällande tidsperiod för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser.

Vi lagrar även kommentarer eller recensioner, om du lämnar dessa.

Vilka i vårt team har tillgång

Medlemmar i vårt team har tillgång till informationen du ger oss. Till exempel, både administratörer och butiksägare har tillgång till:

 • Beställningsinformation som t.ex. vad som köptes, när det köptes och var det ska skickas, samt
 • Kundinformation såsom ditt namn, e-postadress samt fakturerings- och leveransinformation.

Vårt team har tillgång till denna information för att uppfylla beställningar, genomföra återbetalningar och tillhandahålla support.

Vad vi delar med andra

I den här sektionen bör du lista vem du delar uppgifter med och för vilket syfte. Detta kan innefatta, men inte vara begränsat till, analys, marknadsföring, betalningslösningar, fraktbolag och tredjeparts-inbäddningar.

Vi delar information med tredje part som hjälper oss genomföra beställningar och lagra tjänster åt dig, till exempel —

Betalningar

I den här undersektionen bör du lista vilka tredjeparts-betalväxlar du använder för att ta emot betalningar i din butik, eftersom dessa antagligen hanterar kunduppgifter. Vi har tagit med PayPal som ett exempel, men du bör ta bort detta om du inte använder PayPal.

Vi tar emot betalningar genom PayPal. När vi behandlar betalningar, kommer några av dina uppgifter att skickas till PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller ge support för betalningen, såsom köpets totalsumma och faktureringsinformation.

Se PayPals integritetspolicy för mer detaljer.

MailPoet

MailPoet nyhetsbrev och e-post

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev eller om du är medlem på vår hemsida (du kan logga in) eller om du har köpt något på vår hemsida, finns det en stor chans att du kommer att få e-post från oss.

Vi skickar endast e-post till dig som du har valt att ta emot, eller som avser de tjänster som vi tillhandahåller till dig.

För att skicka e-post till dig använder vi namnet och e-postadressen du ger oss. För att förhindra missbruk av systemet loggar vår webbplats även den IP-adress du använde när du anmälde dig till tjänsten.

Denna webbplats kan skicka e-post via MailPoets distributionstjänst. Tjänsten gör det möjligt för oss att spåra öppningar och klick i våra e-postmeddelanden. Vi använder denna information för att förbättra innehållet i våra nyhetsbrev.

Ingen identifierbar information spåras annars utanför denna webbplats förutom e-postadressen.

Nedan följer en lista över cookies som kan genereras av MailPoet (observera att vissa cookies endast används om WooCommerce är installerat och aktiverat):

Namn på cookie: mailpoet_page_view
Giltighetstid för cookie: 3 650 dagar.
Cookie-beskrivning: Syftet med denna cookie är att spåra när en prenumerant senast besökte någon sida på webbplatsen.

Namn på cookie: mailpoet_revenue_tracking
Giltighetstid för cookie: 14 dagar.
Beskrivning av cookie: Syftet med denna cookie är att spåra nyhetsbrev som skickas från din webbplats som förvärvar klick och efterföljande köp i din WooCommerce-butik.

Namn på cookie: mailpoet_subscriber
Giltighetstid för cookie: 3 650 dagar.
Cookie-beskrivning: Syftet med denna cookie är att spåra prenumeranternas engagemang. Den används när användaren loggar in, registrerar sig via ett formulär, bekräftar sin prenumeration på ett nyhetsbrev eller beställer i WooCommerce.
Obs: Användaren måste ha valt att prenumerera och vara en bekräftad prenumerant.

Namn på cookie: popup_form_dismissed_{$formId}
Cookiens giltighetstid: utgångsdatumet varierar och kan ställas separat för varje formulär.
Cookie-beskrivning: Denna cookie används för att spåra om en användare tidigare har stängt ett visst formulär, så att det inte visas igen så länge denna cookie fortfarande gäller. Kan användas för formulär av typerna ”popup”, ”glid in” eller ”fast fält”.