Sameslöjd

Sameslöjd är den typen av hantverk som utförs av samer på traditionellt samiskt vis. De väljer material och färger med omsorg och med hänsyn till de former och mönster som gått i arv i generationer. Slöjden kan också vara nyskapande och frångå de generella normer som finns men ändå behålla estetiken och fånga känslan som finns i det samiska kulturarvet.