Fullstort renskinn med silikonbehandlad undersida. Färgen på skinnet kan skilja sig från bilden. Det är normalt att skinnet fäller mindre mängd hår. 

Storleken varierar, ca 80-110 cm.